POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A SITE-ULUI

1. CINE SUNTEM?

I.M.A & ELENA FEDORCAN SRL, denumita in continuare „AEQUILIBRIUM” sau „Operatorul” acorda o importanta sporita datelor tale cu caracter personal, depunand in mod constant diligentele necesare pentru a se asigura ca prelucrarea de date efectuata respecta cerintele legale in acest domeniu. In acest scop am elaborat prezentul angajament prin care ne asumam sa respectam confidentialitatea datelor tale personale si prin intermediul caruia iti explicam ce categorii de date cu caracter personal prelucreaza AEQUILIBRIUM, modul in care sunt utilizate respectivele date, precum si scopul in care acestea sunt supuse unor operatiuni de prelucrare.

Prezenta Politica se raporteaza doar la datele personale pe care noi le prelucram prin intermediul website-ului nostru www.aequilibrium-nutrition.com (denumit in cele ce urmeaza „Site-ul” sau „Platforma”) in contextul in care interactionezi cu acesta prin completarea formularelor disponibile pe Platfoma, prin plasarea unei comenzi, abonarea la newsletter sau in situatia in care doar navighezi pe acesta. Dorim sa te asiguram ca am luat toate masurile necesare pentru a asigura confidentialitatea datelor tale, acestea fiind prelucrate numai de personalul Operatorului care a fost in prealabil instruit cu privire la prelucrarea de date personale si autorizat in acest sens si care respecta angajamente ferme de confidentialitate.

Datele tale sunt prelucrate de catre AEQUILIBRIUM in mod sigur, sens in care Operatorul a implementat o serie de masuri de ordin tehnic si organizatoric, adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal impotriva unor incidente precum: distrugere, pierdere, modificari accidentale sau ilegale, utilizari, divulgari sau acces neautorizat, in special atunci cand prelucrarea implica transmiterea de date printr-o retea, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

Pentru a ne “cunoaste” virtual, iti punem la dispozitie datele noastre de identificare.

Operatorul care prelucreaza datele tale cu caracter personal in momentul in care navighezi pe sau interactionezi cu platforma online www.aequilibrium-nutrition.com este I.M.A & ELENA FEDORCAN SRL, cu sediul Bucuresti, Sectorul 1, Str. Argentina, Nr. 25, Parter, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.: J40/9756/2020, avand CUI: 42909252. Pentru orice intrebari/ nelamuriri cu privire la protectia datelor cu caracter personal esti invitat sa transmiti o cerere la adresa postala mai sus indicata sau la adresa de corespondenta electronica gdpr@aequilibriumnutrition.com. Persoanele care transmit astfel de solicitari catre AEQUILIBRIUM sunt rugate sa mentioneze in subiectul e-mailului/pe plicul de corespondenta informatii precum “protectia datelor”, „GDPR”, „date personale”, in acest mod existand garantia ca solicitarile vor fi tratate cu prioritate.

In aceasta calitate, vei primi un raspuns in termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea solicitarii catre AEQUILIBRIUM, o extindere a acestui termen putand opera numai in situatii exceptionale. In aceste cazuri, te asiguram de faptul ca vei fi informat in mod corespunzator cu privire la acest termen.

2. DEFINITII

Prin „date cu caracter personal” se intelege orice informatie referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la 2 unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
! In sensul prezentei politici, datele cu caracter personal care vor face obiectul prelucrarii se pot referi la: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail etc., astfel cum vor fi descrise in cele ce urmeaza.

Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.
! In sensul acestei politici, prelucrarile de date se refera la acele prelucrari efectuate la momentul navigarii tale pe website-ul www.aequilibrium-nutrition.com sau interactiunii cu acesta prin completarea formularelor disponibile pe Platforma, abonarea la newsletter, crearea unui cont de utilizator sau achizitionarea produselor disponibile pe Platforma.

„Operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica agentia sau alt organism care, singura sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
! Pentru claritate, in sensul prezentei Politici de Confidentialitate, Operatorul de date cu caracter personal este AEQUILIBRIUM.

„Persoana vizata” reprezinta persoana ale carei date cu caracter personal fac obiectul prelucrarii.
! In sensul prezentei Politici, persoana vizata de prelucrarea datelor este utilizatorul de Internet care navigheaza pe site-ul www.aequilibrium-nutrition.com sau plaseaza o comanda prin intermediul acestuia.

Prin „consimtamant” al persoanei vizate se intelege orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.
! Prelucrarile de date efecuate prin intermediul Platformei si in baza temeiului juridic al consimtamantului au drept scop exclusiv abonarea la newsletter, respectiv acceptarea de cookie- uri, altele decat cele necesare (esentiale), astfel cum este reliefat in widget-ul de cookie-uri, respectiv detaliat in Politica de cookie-uri.

“Partea terta” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism, altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.

„Persoana imputernicita de operator” inseamna persoana care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului. Aceasta poate fi reprezentata de companiile partenere ale Operatorului, precum societatile ce ofera servicii de mentenanta website, juridice, marketing etc.

3. CE TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRAM SI IN CE SCOPURI?

Operatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastra prin intermediul site-ului www.aequilibrium-nutrition.com asa cum prevad dispozitiile legale de mai sus. Navigarea ta pe Site si interactiunea cu acesta implica prelucrarea a doua categorii de date cu caracter personal, si anume:

a. date personale pe care le dezvalui Operatorului in mod voluntar (ex. prin intermediul formularului de comanda, respectiv in situatia abonarii la newsletter), acestea fiind colectate in mod individual; b. date pe care le furnizezi in mod involuntar, prin simpla navigare pe site-ul nostru.

AEQUILIBRIUM colecteaza, pe baza furnizarii voluntare a persoanei vizate, urmatoarele date cu caracter personal:

A. In cazul plasarii unei comenzi:

  - nume si prenume; - numar de telefon; - adresa de e-mail; - adresa profilului de Instagram (cu titlu optional).

Nota: Comenzile efectuate de persoana vizata pot fi achitate exclusiv online, prin intermediul cardului bancar. In acest scop, Operatorul utilizeaza serviciile procesatorului de plati online Stripe, respectiv Netopia Payments. In aceasta situatie datele tale nu vor fi prelucrate de Operator, activitatea de efectuare a platii intrand sub cerintele prevazute in Politica de confidentialitate a procesatorilor de plata parteneri. Datele solicitate pentru efectuarea platii prin intermediul procesatorilor de plata parteneri se refera la: numarul cardului, data de expirare si CVC. Pentru mai multe informatii relative la particularitatii prelucrarilor de date efectuate de procesatorilor de plata online te invitam sa accesezi Politica de confidentialitate a acestor Operatori.

In situatia in care se opteaza pentru facturarea pe persoana juridica, atragem atentia asupra faptului ca datele furnizate in numele unei persoane juridice nu reprezinta date cu caracter personal (adresa de e-mail a societatii ca de exemplu denumire@office.ro, numarul de telefon al societatii ca de exemplu numarul de fix etc.) in lumina prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR).

  In situatia in care sunt furnizate datele cu caracter personal ale reprezentantului societatii persoana fizica (nume si prenume, numar de telefon, adresa de e-mail), acesta va fi considerat drept persoana vizata conform prevederilor GDPR si ii vor fi aplicabile toate masurile de protectie.

  B. Pentru abonarea la newsletter
  Abonarea la newsletter este conditionata de oferirea consimtamantului tau in scopul primirii de mesaje comerciale si de marketing din partea Operatorului. Furnizarea adresei de e-mail pentru abonarea la newsletter, prin completarea formularelor specifice, reprezinta acordul tau cu privire la primirea de comunicari comerciale si de marketing din partea Operatorului. Iti vei putea retrage oricand acordul astfel exprimat prin apasarea butonului de „Unsubscribe/ Dezabonare” de la nivelul fiecarui e-mail transmis de Operator sau prin transmiterea unei solicitari in acest sens la adresa de e-mail: gdpr@aequilibriumnutrition.com. In contextul abonarii la newsletter, se va prelucra, ca data cu caracter personal, adresa de e- mail, prenumele si numele (indirect, daca rezulta din adresa de e-mail de tipul nume.prenume@x.ro).

  C. Crearea unui cont de utilizator pe Platforma Pentru crearea unui cont de utilizator pe Site, Operatorul solicita urmatoarele date cu caracter personal:  adresa de e-mail;  parola (aleasa de utilizator si accesibila doar persoanei vizate, nu poate fi prelucrata de Operator, insa, in situatia in care persoana vizata opteaza in acest sens, parola va putea fi retinuta prin intermediul modulelor cookies pentru logarile urmatoare). Operatorul a introdus posibilitatea crearii unui cont de utilizator in mod automat, asociat contului de Google sau Yahoo pe care il detii. Logarea cu adresa de Gmail sau Yahoo iti va face experienta navigarii pe site, dar si cea de achizitionare de produse si servicii, una mai facila. Operatorul nu va prelucra parola utilizata pentru logarea in contul de utilizator, ci exclusiv adresa ta de e-mail.

  D. Achizitionarea unui plan de nutritie personalizat In situatia in care vei opta pentru achizitionarea unui plan de nutritie personalizat, Operatorului ii sunt necesare o serie de informatii suplimentare despre obiceiurile tale alimentare sau starea ta de sanatate, astfel incat planul sa fie conceput cu respectarea tuturor particularitatilor si nevoilor tale. Aceste date sunt prelucrate in vederea realizarii unei anamneze atente, respectiv pentru optimizarea planului nutritional astfel incat sa raspunda cerintelor si programului tau, precum si potentialelor restrictii alimentare, afectiuni etc. De asemenea, aceste date sunt necesare in vederea incheierii contractului intre Operator si persoana vizata, contract aferent achizitionarii planului nutritional personalizat.

  In acest scop, Operatorul va prelucra urmatoarele date cu caracter personal:  sexul;  numele si preumele;  data nasterii;  inaltime si greutate;  starea de graviditate/ alaptare;  existenta unei sarcini curente/ anterioare;  varsta copiilor;  dimenisuni bust, talie, solduri;  tara de origine, respectiv tara in care persoana vizata locuieste in fapt;  ocupatie;  program de lucru;  activitate sportiva si frecventa desfasurarii acesteia;  informatii legate de probleme de sanatate/ afectiuni;  informatii despre obiectivul contractarii planului alimentar personalizat;  numarul de telefon/ Whatsapp;  adresa de e-mail.

  Ulterior completarii formularului privind planul nutritional personalizat, va fi necesara acceptarea termenilor si conditiilor, dar si confirmarea ta ca ai citit in integralitate si ai inteles dispozitiile acestui document, confirmare ce se va realiza prin bifarea casutei regasite in subsolul formularului. Toate aceste date contribuie la prestarea serviciilor oferite de AEQUILIBRIUM, dar si la comunicarea cu Operatorul sau transmiterea de comunicari de marketing din partea acestuia, insa cu obtinerea in prealabil a acordului utilizatorului, astfel cum este detaliat in Politica de abonare la newsletter. Persoana vizata este informata corespunzator cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal atunci cand pune la dispozitia Operatorului datele sale prin intermediul formularelor de pe site, respectiv prin prezenta Politica, astfel AEQUILIBRIUM indeplinindu-si obligatia legala de informare, in calitate de Operator. De asemenea, Operatorul prelucreaza si date de marketing si comunicare numai in baza consimtamantului prealabil al utilizatorilor, dar si date tehnice si actiuni de navigare prin intermediul fisierelor de tip cookie si tehnologiilor similare. In situatia in care ne vei pune la dispozitie date personale care nu ne sunt necesare pentru scopurile descrise in prezenta politica, respectiv pentru onorarea comenzilor plasate, pentru solutionarea reclamatiilor, pentru elaborarea unui plan de nutritie personalizat, abonarea la newsletter sau pentru oferirea de informatii suplimentare, ne rezervam dreptul de a le elimina de indata din baza noastra de date. Operatorul poate colecta involuntar si alte date personale care iti apartin si anume: adresa IP, versiune browser, setare fus orar si locatie, sistem de operare, platforme de pe dispozitivele folosite pentru a ne accesa Site-ul etc. Aceste informatii nu vor fi utilizate pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice dupa caz si nu vor fi facute publice altfel decat in conditiile inserate in prezenta Politica de Confidentialitate, completata cu Politica de Cookie-uri. Operatorul isi rezerva dreptul de a-ti solicita informatii suplimentare, insotite de documente doveditoare, prin intermediul e-mailului, tiparite sau in orice alt mod considerat oportun pentru Operator, daca este cazul. Furnizorii de servicii procesare plati vor prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal: datele cardului bancar (numar card, CVC etc.). Acesti furnizori de servicii procesare plata prelucreaza datele tale in calitate de operatori independenti de date cu caracter personal, motiv pentru care prelucrarile de date efectuate de acestia sunt supuse Politicii lor de confidentialitate. Datele tale cu caracter personal pot fi comunicate de AEQUILIBRIUM, in vederea prelucrarii, unor persoane imputernicite cu prelucrarea acestora, inclusiv partenerilor contractuali, autoritatilor si institutiilor financiare, instantelor judecatoresti sau organismelor competente, la solicitarea acestora si in scopul furnizarii serviciilor si produselor oferite de Operator. AEQUILIBRIUM poate stoca datele tale personale chiar si dupa inregistrarea unei cereri de stergere a acestor date, daca stocarea se face in unul din urmatoarele scopuri, prevazute de art. 13 din GDPR, respectiv: a. executarea unui contract; b. indeplinirea unei obligatii legale care prevede prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern care se aplica operatorului;

  c. exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare; d. protejarea intereselor vitale ale persoanelor vizate; e. indeplinirea unei sarcini care serveste interesului public; f. arhivare in interes public, cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice; g. apararea intereselor legitime ale Operatorului sau ale unei parti terte, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil; h. pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

  Ce categorii de date cu caracter personal prelucram

  • Date de contact: colectam aceste date cu caracter personal despre dumneavoastra atunci cand in mod activ ne transmiteti informatiile, spre exemplu atunci cand plasati o comanda prin intermediul site-ului Operatorului: nume, prenume, e-mail, numar de telefon.

  De asemenea, in cadrul procesului de finalizare a plasarii unei comenzi si plata cu cardul, va vor fi solicitate si informatii bancare precum: numarul cardului, data de expirare, cod CVC. In cazul in care optati pentru plata prin intermediul modalitatii PayPal, datele ce vor fi transmise procesatorului de plati sunt urmatoarele: numarul cardului, data de expirare, cod CSC, numele si prenumele detinatorului, numar de telefon, date de facturare (adresa completa, tara, cod postal). Toate aceste date nu vor ajunge niciodata in posesia Operatorului, fiind prelucrate in mod exclusiv de catre procesatorul de plati.

  De asemenea, avand in vedere ca Operatorul nu va putea controla in niciun fel continutul corpului mesajului transmis de dumneavoastra atat catre adresa de e-mail indicata dupa achizitionarea produselor cat si prin intermediul altor cai de comunicare ce va vor fi dezvaluite, iar prin acestea pot fi transmise diferite date cu caracter personal, Operatorul nu va putea preciza la acest moment in mod exhaustiv care sunt datele cu caracter personal ce pot fi prelucrate in cadrul acestor operatiuni.

  • Profilul de social media: cand interactionati cu website-ul nostru prin intermediul diferitelor retele de social media, cum ar fi atunci cand apreciati continutul publicat pe retelele de socializare sau cand ne urmariti sau partajati continutul pe Instagram, este posibil sa primim datele cu caracter personal din cadrul respectivelor retele de socializare, inclusiv datele dumneavoastra de profil, nume de utilizator asociat cu contul precum si, in masura in care ne contactati prin intermediul serviciului de mesagerie al retelei de socializare, Operatorul va putea prelucra date privind identitatea dumneavoastra precum numarul de telefon/adresa de e-mail si orice alta informatii furnizati prin serviciul de mesagerie.

  • Date colectate involuntar: date tehnice colectate prin intermediul cookie-urilor, astfel cum ele sunt prezentate in cadrul Politicii Cookies. Astfel, putem obtine informatii referitoare la utilizarea generala a internetului de catre dumneavoastra in legatura cu website-ul nostru. Un cookie este un mic fisier stocat pe hard drive-ul computerului dumneavoastra. Utilizarea cookie-urilor ne ajuta sa ne imbunatatim website-ul si sa oferim un serviciu mai bun si mai personalizat, prin intelegerea modalitatii in care utilizatorii interactioneaza cu website-ul. Puteti refuza sa acceptati cookie-uri prin activarea setarii corespunzatoare din cadrul browser-ului dumneavoastra.

  Pentru mai multe detalii va rugam sa accesati Politica de Cookies.

  In masura in care sunt dezvaluite datele cu caracter personal ale unor persoane de contact desemnate de catre persoana vizata catre Operator pentru sau in legatura cu desfasurarea relatiilor dintre parti, avand in vedere faptul ca Operatorul nu beneficiaza de modalitatea practica de a asigura in mod direct informarea acestor categorii de persoane, persoana care furnizeaza datele are obligatia sa le informeze cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit detaliilor prezentate in cuprinsul prezentei sectiuni. Astfel, vor fi luate masuri pentru ca aceasta dezvaluire sa se faca conform oricaror cerinte aplicabile, inclusiv cele privind informarea, astfel incat Operatorul sa poata prelucra datele cu caracter personal pentru scopurile adecvate, fara sa mai indeplineasca alta formalitate.

  Care sunt temeiurile legitime pentru prelucrarea datelor

  Ne putem intemeia activitatile de prelucrare in baza urmatoarelor temeiuri:

  • In temeiul art. 6 alin (1) lit. b) din Regulamentul GDPR: Putem prelucra date cu caracter personal in vederea executarii unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract. O astfel de situatie poate aparea atunci cand persoana vizata va dori sa beneficieze de serviciile furnizate de Operator;

  • In temeiul unei obligatii legale conform dispozitiilor art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul GDPR: Putem prelucra date cu caracter personal in vederea indeplinirii obligatiilor legale ce ne revin in calitate de profesionist. Spre exemplu, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi prelucrate in conformitate cu legislatia fiscala care impune un anumit termen de stocare;

  • In temeiul unei obligatii legale conform dispozitiilor art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR: Putem prelucra date cu caracter personal in vederea indeplinirii intereselor legitime ale Operatorului. Spre exemplu, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi prelucrate pentru a ne asigura ca un produs comandat a ajuns in siguranta la dumneavoastra.

  4. IN CE SCOP SI IN BAZA CARUI TEMEI LEGAL PRELUCRAM DATELE PERSONALE?

  AEQUILIBRIUM prelucreaza datele tale cu caracter personal in urmatoarele scopuri si avand urmatoarele temeiuri legale: a. prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), in concret, in scopul asigurarii accesului persoanei vizate la produsele si serviciile comercializate pe Platforma www.aequilibrium-nutrition.com si al incheierii vanzarii la distanta; b. prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului persoanelor vizate (art. 6, alin. (1), lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), in cazul transmiterii de comunicari comerciale si de marketing; c. prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de Operator (art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), pentru rezolvarea problemelor de orice natura referitoare la continutul site-ului www.aequilibrium-nutrition.com sau serviciile oferite de Operator, precum si pentru actiunile care implica interactiunea cu platforma online. d. prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale (spre exeplu, a obligatiilor în materie fiscala) care ii revine Operatorului – art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016). Datele tale personale vor fi prelucrate pentru ca AEQUILIBRIUM sa: a. imbunatateasca site-ul si serviciile furnizate prin intermediul acestuia; b. determine utilitatea/popularitatea continutului web prezentat pe site; c. trimita notificari tehnice, de asistenta sau administrative; d. onoreze cererile si sa solutioneze sesizarile primite din partea utilizatorilor; e. faciliteze accesul utilizatorului la produsele si serviciile oferite deAEQUILIBRIUM;
  f. comunice informatiile de interes pentru utilizatorii site-ului; g. protejeze drepturile apartinand AEQUILIBRIUM.

  5. DURATA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Datele cu caracter personal prelucrate la nivelul AEQUILIBRIUM prin intermediul website-ului www.aequilibrium-nutrition.com sunt retinute pe o perioada de timp rezonabila raportat la scopul prelucrarii datelor, in acord cu prevederile legale in materia arhivarii de date. Spre exemplu, in situatia in care detii calitatea de client al Operatorului, acesta din urma va prelucra datele tale pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior incheierii acestora, conform obligatiilor legale care revin in sarcina AEQUILIBRIUM. Spre exemplu, in cazul documentelor justificative financiar-contabile, acestea sunt arhivate la nivelul Operatorului conform legii, pe o perioadă de 10 ani de la emiterea acestora).

  6. TRANSFERUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL

  Datele tale sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul unor servere interne securizate. Datele cu caracter personal sunt stocate pe server-ul societatii Contabo GmbH, Aschauer Strasse ce are sediul in 32a, 81549, Munich, Germania. Cu toate acestea, prin intermediul plugin-urilor specifice retelelor sociale (spre exemplu, Facebook, Instagram etc.), avand calitatea de destinatari terti ai datelor (third-party recipients), este posibil ca datele tale prelucrate in acest context sa fie transferate si in afara Uniunii Europene/ Spatiului Economic European si stocate pe servere din state terte. In acest sens, Operatorul a implementat o serie de masuri necesare si adecvate, apte a asigura o prelucrare de date conforma. AEQUILIBRIUM se obliga ca datele colectate sa fie prelucrate numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere etc. neautorizat baza de date continand informatii referitoare la datele persoanelor vizate vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate, cu exceptia situatiei in care transferul/accesarea/vizualizarea etc. este cerut/a de catre organele abilitate, in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului. Este posibil ca datele tale sa fie dezvaluite catre alte companii care ne furnizeaza servicii si actioneaza in calitate de persoane imputernicite, precum furnizorii care presteaza servicii de mententanta website, IT, juridice, marketing etc. De asemenea, datele tale vor putea fi prelucrate si de partenerii nostri care presteaza servicii de procesare plati pentru AEQUILIBRIUM. Aceste date sunt prelucrate in vederea efectuarii platii aferente comenzii plasate online. Aceste entitati sunt selectate cu o grija deosebita pentru a ne asigura ca indeplinesc cerintele specifice in materie de protectie a datelor cu caracter personal. Acestea au o capacitate limitata de a utiliza informatiile tale in alte scopuri decat cel de a ne furniza servicii. In afara dezvaluirilor descrise in prezenta Politica de confidentialitate, este posibil sa transmitem informatii tertilor carora consimti sau soliciti sa efectuam o asemenea dezvaluire.

  7. LINK-URI, HYPERLINK-URI, SITE-URI TERTE

  Site-ul www.aequilibrium-nutrition.com poate contine link-uri catre site-uri terte ce pot colecta, la randul lor, datele tale cu caracter personal, inclusiv prin intermediul cookie-urilor sau altor tehnologii similare. In cazul conectarii la un site web tert, politica de confidentialitate a AEQUILIBRIUM nu va fi aplicabila si in cazul navigarii tale pe acel site.

  8. CARE SUNT DREPTURILE PE CARE LE DETII IN CALITATE DE PERSOANA VIZATA?

  Orice persoana fizica care navigheaza pe site-ul nostru, in calitate de persoana vizata, are urmatoarele drepturi in raport cu AEQUILIBRIUM, ca Operator de date cu caracter personal:  Dreptul la acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea Operatorului ca acesta prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele;  Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte prelucrate sau la completarea acestora, in cazul in care sunt incomplete. Acestea pot fi modificate prin transmiterea unui e-mail la adresa: gdpr@aequilibriumnutrition.com;  Dreptul la eliminarea datelor/ dreptul la stergerea („dreptul de a fi uitat”) acestora din baza de date inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare, se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze, datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale, datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale;  Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana vizata solicita limitarea prelucrarii datelor sale cu caracter personal, caz in care acestea vor fi utilizate strict pentru exercitarea celorlalte drepturi legale ale persoanei vizate, inclusiv pentru a raspunde la orice solicitari/ reclamatii din partea acesteia;  Dreptul la portabilitate se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, atunci cand prelucrarea are ca temei consimtamantul sau executarea unui contract si se efectueaza prin mijloace automatizate, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;  Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al;  Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor in baza unor decizii individuale automate se refera la faptul ca persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Cu toate acestea, nu va fi posibila exercitarea acestui drept in cazul in care decizia este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si AEQUILIBRIUM, este autorizata de dreptul aplicabil Operatorului, cu conditia sa se asigure protectia adecvata a drepturilor, libertatilor si intereselor persoanelor vizate sau se bazeaza pe consimtamantul persoanei vizate obtinut cu respectarea legislatiei in vigoare;  Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. In situatia in care persoana vizata considera ca drepturile prevazute mai sus au fost incalcate, are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri. Datele de contact ale A.N.S.P.D.C.P. sunt urmatoarele: Adresa: Mun. Bucuresti, Sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30; Telefon: 0.318.059.211/0.318.059.212; Fax: 0.318.059.602; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro; Pagina web: www.dataprotection.ro. Pentru exercitarea drepturilor prevazute mai sus persoana vizata se va adresa AEQUILIBRIUM prin transmiterea unei solicitari la adresa prostala sau de corespondenta electronica mentionata mai sus, in cadrul primei sectiuni a prezentei Politici.

  9. DISPOZITII FINALE

  Daca AEQUILIBRIUM va aprecia ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, Operatorul va publica respectivele modificari pentru a informa persoanele vizate cu privire la informatiile pe care le colecteaza si modul in care le utilizeaza. Prevederile Politicii de Confidentialitate se completeaza cu dispozitiile Politicii de Cookie-uri, ale respectiv ale Politicii de abonare la newsletter, prezente pe website-ul www.aequilibrium- nutrition.com.